Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
v Trebišove

 

 

OZNAM

Milí rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci a všetci, ktorí nás potrebujete,

oznamujeme Vám, že na základe Usmernenia VÚDPaP zo dňa 19.05.2020, vydaného na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/3991/2020 zo dňa 13.05.2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18.05.2020,

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov, obnovuje svoju činnosť na obdobie od 25.05.2020 do ukončenia školského roka 2019/2020 v obmedzenom režime.

Na základe uvedených rozhodnutí CPPPaP zabezpečuje v danom období urgentnú starostlivosť podľa vopred ohlásených telefonických a e-mailových objednávok.

Kontaktovať nás môžete v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod. prostredníctvom:

 • e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • telefonického kontaktu: 0911 371 767 alebo 056 672 3876

Za urgentnú starostlivosť poskytnutú klientovi formou osobného kontaktu v poradenskom zariadení sa považuje starostlivosť v takej situácii, ktorej odloženie riešenia alebo riešenie inou, alternatívnou formou, by malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho stavu, teda bezprostredne negatívny dopad na jeho psychické zdravie, vývin a vzdelávanie.

Urgentnosť prípadu posúdime ešte pred samotným osobným stretnutím s klientom (anamnéza od rodiča, dostupné doklady, dokumenty, správy z vyšetrení) na základe telefonickej/ e-mailovej komunikácii so zákonným zástupcom. Kritérium urgentnosti posudzujeme prioritne vo vzťahu k potrebám klienta, nie vo vzťahu k potrebám iným (škola, úrad...). Pri urgentnej starostlivosti v poradenských zariadeniach vnímame ako prioritné:

 1. potrebu dieťaťa a zdravie dieťaťa
 2. zdravie odborného zamestnanca.
 • Naďalej poskytujeme všetkým klientom poradenského zariadenia odbornú starostlivosť online – telefonicky alebo e-mailom.
 • Do pozornosti Vám dávame aj našu webovú stránku: poradnatrebisov.sk a FB stránku: Poradňa Trebišov Skupina, kde nájdete aktuálne informácie, dokumenty na stiahnutie, články a aktivity s deťmi.
 • Ostatné odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.
Ďakujeme za porozumenie.
PhDr. Beáta Furdová, riaditeľka CPPPaP Trebišov

Pedagogicko psychologická poradňa poskytuje odbornú psychologickú a pedagogickú starostlivosť, konzultácie žiakom, rodičom, učiteľom a vychovávateľom materských, základných i stredných škôl.

LOGOPEDICKÉ OKIENKO

PSYCHOLOGICKÉ OKIENKO

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ OKIENKO

Vážení klienti, spolupracovníci, pedagógovia a kolegovia, prajeme Vám úspešný školský rok 2019/2020.
K dispozícii sme Vám každý pracovný deň od 7:30 - 15:30 hod.


Riaditeľstvo a zamestnanci CPPPaP Trebišov

OZNAM

Oznamujeme našim klientom a spolupracovníkom, že od októbra 2019 poskytujeme v rámci nášho centra aj špeciálno-pedagogickú starostlivosť. Žiadosť o špeciálno-pedagogické vyšetrenie je súčasťou prihlášky o psychologické vyšetrenie detí a žiakov ZŠ a SŠ. Nové tlačivá nájdete v priečinku "Na stiahnutie".

AKTUÁLNE !!!

Sme tu pre Vás denne online  alebo  na telefóne

 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • telefonický kontakt: 0911 371 767 alebo 056 672 3876; 056 672 3850
 • web stránka: poradnatrebisov.sk – individuálne e-mailové kontakty na všetkých odborných zamestnancov.
 • Facebook: Poradňa Trebišov Skupina

Kontaktujte nás každý pracovný deň v čase od 08:00 do 16:00 hod.

POMÁHAME VÁM AJ NA DIAĽKU - TU!.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 56 672 3876

OZNAM

Oznamujeme váženým klientom a spolupracovníkom, že nový mobilný kontakt na riaditeľku CPPPaP v Trebišove - PhDr. Beátu Furdovú je: +421 919 077 386

Toto telefónne číslo je Vám k dispozícii každý pracovný deň POČAS PRACOVNEJ DOBY !!!

OZNAM PRE ŠKOLY

V zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zmien, ako aj o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie GDPR) a taktiež v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zmien Vás upozorňujeme na zmenu v prihláškach o psychologické vyšetrenie detí a žiakov MŠ, ZŠ a SŠ. Nové tlačivá nájdete v priečinku "Na stiahnutie".

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .