Pozvánka na workshop

Vážené vedenie školy, srdečne pozývame žiakov Vašej školy na workshop „Zážitkami k povolaniu“, ktorý sa uskutoční v rámci Týždňa kariéry.

Termín: 2.12. – 6.12.2019

Trvanie workshopu s 1 skupinou: približne 60 minút

Čas: 8:30 – 11:30

Miesto: CPPPaP na ul. kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov.

Lektori:

 • PhDr. Edina Szegedyová, psychológ
 • Mgr. Ján Rusnák, metodik

Popis: Workshop je určený najmä pre žiakov 8. ročníkov, ktorí sa rozhodujú pre svoje budúce povolanie. Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove poskytuje aj služby v oblasti kariérového poradenstva. Cieľom je, aby si žiaci a študenti dokázali efektívne vybrať svoje budúce povolanie v súlade so svojimi schopnosťami, záujmami a aktuálnymi trendmi na trhu práce. Žiaci počas týždňa kariéry zažijú ukážky vybraných aktivít kariérového poradenstva. Po ochutnávke týchto aktivít im bude ponúknutá možnosť zúčastniť sa komplexného zážitkového programu kariérového poradenstva.

S pozdravom

PhDr. Beáta Furdová

riaditeľka CPPPaP

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .