Pozvánka pre koordinátorov prevencie drogových závislosti málotriednych ZŠ na pracovné stretnutie

CPPPaP v Trebišove pozýva koordinátorov prevencie drogových závislosti málotriednych ZŠ na pracovné stretnutie /seminár/, ktoré sa uskutoční: 05.12.2019 o 9.30 hod. v CPPPaP v Trebišove

Program:

 1. Otvorenie
 2. Prevencia kriminality mládeže  - OR PZ Trebišov - Ing. Irena Hankoščáková 
 3. Preventívne programy - aktivity
 4. Formy spolupráce CPPP so školami
 5. Informácie o odborno-metodickej činnosti v šk. roku 2018/19
 6. Výmena skúsenosti v oblasti prevencie
 7. Diskusia a záver

 

Lektori:  Mgr. Lucia Orosová

               Ing. Irena Hankoščáková 

               Mgr. Ján Rusnák

 

 

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .