Pozvánka na pracovnú poradu

CPPPaP v Trebišove pozýva výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu,

ktorá sa uskutoční: 14.02.2020 o 9.30 hod. na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove. ( ul. Komenského 1963/10 )

Program:

 1. Úvod
 2. Aktuálne informácie o možnostiach štúdia na SŠ - duálne vzdelávanie - RNDr. S. Partila,  riaditeľ CSOŠ sv. Jozafáta  TV
 3. Informácia o pripravovanom vzdelávaní v oblasti karierového poradenstva - PhDr. E. Szegedyová - psychológ CPPPaP Tv                                                                                                                                                                                          
 4. Učiteľ a žiak a ich vzťahy v školskom prostredí - PhDr. A.  Wagnerová - psychológ CPPPaP  Tv
 5. Význam a riziká internetu a sociálnych médií u žiakov ZŠ a SŠ - Mgr. J. Rusnák - zástupca riaditeľky CPPPaP Tv   
 6. Informácie zo ŠVS Michalovce -  Mgr. J. Rusnák   
 7. Zmeny programu Proforientácia  žiakov V2020.01 – Mgr. J. Rusnák
 8. Rôzne
 9. Diskusia - záver

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .