Náš tím

 

 • PhDr. Beáta Furdová - psychologička; riaditeľka CPPPaP
 • PhDr. Alena Wagnerová - psychologička
 • PhDr. Helena Litváková - psychologička
 • PhDr. Veronika Petrovičová - psychologička (t.č. na MD)
 • Mgr. Ramona Višňovská - psychologička
 • PhDr. Edina Brekovská - psychologička
 • Mgr. Lucia Orosová - psychologička
 • Mgr. Anna Jakabová - sociálna pedagogička
 • PaedDr. Iveta Fedorko - logopedička
 • Mgr. Jaroslava Nitraiová - špeciálna pedagogička
 • PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD.- zástupca riaditeľky CPPPaP, kariérový poradca
 • Mgr. Ida Szücs Gazdaghová - psychologička

 

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.