Vyššie

DETI SO ŠVVP

Špecifické vývinové poruchy učenia
Ako rozoznám, že mám dieťa s dyslexiou
Ako rozoznám, že mám dieťa s dysortografiou
Ako rozoznám, že mám dieťa s dyskalkúliou
Ako rozoznám, že mám dieťa s dysgrafiou
Visual Reading® - program určený pre deti s ťažkosťami pri čítaní
Rady pre rodičov pri učení sa s dieťaťom s poruchou pozornosti ADHD/ADD
Rady pre rodičov pri učení sa doma s dieťaťom so špecifickou poruchou učenia
Welcome: Aktivity pre prácu s deťmi so ŠVVP v predškolskom veku
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.