Skip to main content

Webinár - Téma: Pomáhame si navzájom

  • Čas: 16:00
  • Dátum: 15.03.2021
  • Cieľová skupina: školskí psychológovia

Zameranie: 

Cieľom online stretnutia je zdieľanie užitočných techník a metód pri práci s klientom.

Lektor:

  • Mgr. Lucia Orosová, psychologička
  • Mgr. Mária Miňová, psychologička

Prihlasovanie: https://forms.gle/wEyxfshsMeu82pgW8

Prihlasovací link Vám bude doručený na e-mail, ktorý ste uviedli v prihlasovacom formulári. WEBINÁR sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Tešíme sa na Vás!