WEBINÁRE, ONLINE PODUJATIA A AKTIVITY

Webinár: Pomáhame si navzájom

  • Čas: 14:00
  • Dátum: 29.3.2021
  • Cieľová skupina: školskí psychológovia

Zameranie:

Cieľom online stretnutia je zdieľanie užitočných techník a metód pri práci s klientom – 3. časť.

Lektor:

  • Mgr. Lucia Orosová, psychologička
  • Mgr. Mária Miňová, psychologička

Prihlasovanie: https://forms.gle/9j1fZruaA9LFE7pu7

Prihlasovací link Vám bude doručený na e-mail, ktorý ste uviedli v prihlasovacom formulári. WEBINÁR sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Tešíme sa na Vás!

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.