Skip to main content

Pozvánka na pracovné stretnutie koordinátorov prevencie závislostí ZŠ a SŠ v TV okrese

ČAS: 14:00

DÁTUM: 16.12.2021

CIEĽOVÁ SKUPINA: koordinátori prevencie závislostí

PROGRAM: 

  1. Otvorenie
  2. Priority prevencie vyplývajúce zo Sprievodcu školským rokom 2021/22
  3. Sociálna izolácia
  4. Preventívne aktivity v on-line priestore
  5. Výmena skúseností v oblasti prevencie
  6. Diskusia a záver

 

LEKTORi:

Mgr. Anna Jakabová

Mgr. Lucia Orosová

PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD.

PRIHLASOVANIE:  https://forms.gle/sbuenBPdnBwS1sjS6

PRIHLASOVACÍ LINK VÁM BUDE DORUČENÝ NA E-MAIL, KTORÝ STE UVIEDLI V PRIHLASOVACOM FORMULÁRI. WEBINÁR SA USKUTOČNÍ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE ZOOM.

Tešíme sa na Vás!