WEBINÁRE, ONLINE PODUJATIA A AKTIVITY

Pozvánka na 2. online stretnutie pre začínajúcich výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti centra

ČAS: 15:00 hod.

DÁTUM: 18.1.2022

CIEĽOVÁ SKUPINA: výchovní poradcovia a koordinátori prevencie ZŠ a SŠ

PROGRAM: 

  1. Dokončenie legislatívy v oblasti výchovného poradenstva a prevencie.
  2. Kompetencie v oblasti výchovného poradenstva a prevencie.
  3. Dokumentácia v oblasti výchovného poradenstva a prevencie.

LEKTOR: PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD. – kariérový poradca CPPPaP Trebišov

PRIHLASOVANIE:  https://us02web.zoom.us/j/84142109513?pwd=Q2hiaVpFd1VLaFhyQ1VCektyUWowQT09  

WEBINÁR SA USKUTOČNÍ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE ZOOM.

Tešíme sa na Vás!

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.