Skip to main content

Pozvánka na prvé online stretnutie pre začínajúcich výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti centra

ČAS: 15:00

DÁTUM: 25. 11. 2021

CIEĽOVÁ SKUPINA: výchovní poradcovia a koordinátori prevencie

PROGRAM: 

  1. Osobnosť pedagóga na činnosť výchovného poradcu, koordinátora prevencie.
  2. Legislatíva v oblasti výchovného poradenstva a prevencie.
  3. Práva, povinnosti a kompetencie v oblasti výchovného poradenstva a prevencie.

LEKTOR: PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD.

PRIHLASOVANIE:  https://us02web.zoom.us/j/83695701844?pwd=cmM0RTBjbUZPM0dFQ0xmN3U02Rsdz09

PRIHLASOVACÍ LINK VÁM BUDE DORUČENÝ NA E-MAIL, KTORÝ STE UVIEDLI V PRIHLASOVACOM FORMULÁRI. WEBINÁR SA USKUTOČNÍ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE ZOOM.

Tešíme sa na Vás!