Skip to main content

LOGOPEDICKÉ OKIENKO

Tipy na prácu s logopedickými kartami OD SLOV K VETÁM v materskej škole
Slová k logokartám: SPOZNÁVAME SLOVESÁ alebo kto čo robí?
KDE VŠADE PREBIEHA LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ?
LOGOPEDICKÉ PORADENSTVO V PRAXI
MOŽNOSTI OVPLYVŇOVANIA VÝVOJA KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ
Prípravné cvičenia na nácvik R
Vývin reči dieťaťa - Úvod
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dieťa s autizmom
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dieťa so sluchovým postihnutím
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dieťa s rázštepom pery a/alebo podnebia
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dieťa so zaostávaním v rozumovom vývine (mentálnou retardáciou)
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dieťa s detskou mozgovou obrnou (DMO)
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dyslália
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Vývinová neplynulosť alebo zajakavosť
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Oneskorený vývin reči
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dieťa s narušeným vývinom reči (dysfáziou)
Stratégie rečového vzoru alebo modelovanie
Ako sa dieťa učí nové slová?
 
 
Powered by Phoca Download