Skip to main content

Webinár - Téma: Rozvoj komunikačných kompetencií v predškolskom veku.

  • Čas: 15:00
  • Dátum: 24.03.2021
  • Cieľová skupina: Rodičia detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, učitelia, odborní zamestnanci

Zameranie: 

Cieľom nášho online stretnutia bude prezentovať význam zrakovej a sluchovej percepcie, motoriky, grafomotoriky a motoriky rečových orgánov. Pokúsime sa predložiť námety na rozvoj zrakovej a sluchovej percepcie, hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky a motoriky rečových orgánov.

Lektor:

  • PaedDr. Iveta Fedorko

Prihlasovanie: https://forms.gle/L4jgTSZQwricTvxJ9

Prihlasovací link Vám bude doručený na e-mail, ktorý ste uviedli v prihlasovacom formulári. WEBINÁR sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Tešíme sa na Vás!