Skip to main content

Pozvánka na pracovné stretnutie kariérových poradcov ZŠ a SŠ v TV okrese

ČAS: 11:00

DÁTUM: 30.11.2021

CIEĽOVÁ SKUPINA: kariéroví poradcovia

PROGRAM: 

  1. Predstavenie lektorov a jednotlivých kariérových poradcov zo škôl.
  2. Návrh spolupráce CPPPaP so školami v oblasti kariérového poradenstva.
  3. Diskusia - výmena skúseností OZ v oblasti kariérového poradenstva na školách.
  4. Záver

 

LEKTORi:

  • Mgr. Tomáš Kříž, PhD. - kariérový poradca
  • Edina Brekovská - psychologička

PRIHLASOVANIE:  https://forms.gle/AxPTwTXCwrzxGf3E8

PRIHLASOVACÍ LINK VÁM BUDE DORUČENÝ NA E-MAIL, KTORÝ STE UVIEDLI V PRIHLASOVACOM FORMULÁRI. WEBINÁR SA USKUTOČNÍ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE ZOOM.

Tešíme sa na Vás!