Skip to main content

Pozvánka na online poradu výchovných poradcov základných a stredných škôl

ČAS: 10:00

DÁTUM: 08. 12. 2021

CIEĽOVÁ SKUPINA: výchovní poradcovia

PROGRAM: 

  1. Otvorenie
  2. Intervencia učiteľa pri poruchách správania žiaka – PhDr. A. Wagnerová
  3. Sociometria – ľahko a efektívne (mapovanie klímy v triedach) – PhDr. T. Kříž, PhD.
  4. Aktuálne informácie v oblasti výchovného poradenstva – PhDr. T. Kříž, PhD.
  5. Diskusia a záver

 

LEKTORI:

PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD.

PhDr. Alena Wagnerová

 

PRIHLASOVANIE:  https://forms.gle/pNebFPGhkSAL8CZC7

PRIHLASOVACÍ LINK VÁM BUDE DORUČENÝ NA E-MAIL, KTORÝ STE UVIEDLI V PRIHLASOVACOM FORMULÁRI. WEBINÁR SA USKUTOČNÍ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE ZOOM.

Tešíme sa na Vás!