Skip to main content

Pozvánka na 3. online stretnutie pre začínajúcich výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti centra

ČAS: 15:00

DÁTUM: 17.2.2022

CIEĽOVÁ SKUPINA: výchovní poradcovia a koordinátori prevencie ZŠ a SŠ

PROGRAM: 

  1. Dokončenie kompetencií v oblasti prevencie.
  2. Dokumentácia v oblasti výchovného poradenstva a prevencie.
  3. Pedagogická diagnostika vo výchovnom poradenstve a prevencii.

 

LEKTOR: PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD. – kariérový poradca CPPPaP Trebišov

PRIHLASOVANIE:  https://us02web.zoom.us/j/81858276518?pwd=bWgvdTdmZllTREI3dXljUDN3Z2hkdz09

WEBINÁR SA USKUTOČNÍ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE ZOOM.

Tešíme sa na Vás!