Skip to main content

Pozvánka na online pracovné stretnutie výchovných poradcov a kariérových poradcov základných a stredných škôl

ČAS: 9:30

DÁTUM: 3.3.2022

CIEĽOVÁ SKUPINA: výchovní a kariéroví poradcovia ZŠ a SŠ

PROGRAM: 

  1. Otvorenie – PhDr. B. Furdová, riaditeľka
  2. Možnosti štúdia na stredných školách v okrese Trebišov – prezentácie SŠ z okresu Trebišov
  3. Aktuálne informácie v oblasti výchovného a kariérového poradenstva – PhDr. T. Kříž, PhD.
  4. Diskusia a záver

 

LEKTORI:

PhDr. Beáta Furdová – riaditeľka CPPPaP Trebišov

PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD. – kariérový poradca CPPPaP Trebišov

PRIHLASOVANIE:  https://us02web.zoom.us/j/88080924839?pwd=KytuWEJHbVNneDlDWFRJMTBRZ3pXQT09

WEBINÁR SA USKUTOČNÍ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE ZOOM.

Tešíme sa na Vás!