Skip to main content

Pozvánka na pracovnú poradu

CPPPaP v Trebišove pozýva výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční: 12.06.2017 o 9.30 hod. v CPPPaP v Trebišove

Program:

  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Asistenti učiteľa - PhDr. B. Furdová, Mgr. L. Borščová
  3. 3. Rozvíjanie sociálnych kompetencií: Sociálne siete - úlohy pre školy /nové média a ich riziká/ - PhDr. V. Petrovičová
  4. 4. Organizačné zabezpečenie činnosti na úseku výchovného poradenstva a prevencie v šk. r. 2017/2018 - Mgr. J. Rusnák
  5. 5. Zmeny programu Proforient - verzia 2017.08 – Mgr. J. Rusnák
  6. 6. Informácie zo ŠVS v Michalovciach – Mgr. J. Rusnák
  7. 7. Rôzne
  8. 8. Diskusia – záver

 

Cestovné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

 

S pozdravom PhDr. Beáta Furdová riaditeľka