Skip to main content

Pozvánka na pracovné stretnutie

Vážené kolegyne a kolegovia,
pozývame Vás na pracovné stretnutie so psychológmi CPPPaP Trebišov, pôsobiacimi v NP ŠOV, ako supervízori odborných činností v uvedenom projekte.

Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 25.06.2019 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch CPPPaP na ul. kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov.

Ciele pracovného stretnutia:

1. Vyhodnotenie práce OZ a asistentov učiteľa v MŠ a ZŠ v šk. roku 2019/2020.
2. Vyhodnotenie priebehu depistáže.
3. Realizácia supervízie odborných činností OZ a asistentov učiteľa v MŠ a ZŠ v rámci projektu, pri eliminácii problémov výchovy a vzdelávania a pri nastavení stimulačných programov.

 

Prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili e-mailom alebo telefonicky do 24.06.2019. Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.