Skip to main content

Pozvánka na pracovné stretnutie koordinátorov ZŠ

CPPPaP v Trebišove pozýva pracovné stretnutie koordinátorov  ZŠ / sk. č.2 /, ktoré sa uskutoční:  

3.12.2020 o 11.30 hod. v CPPPaP v Trebišove

Program:

  1. Otvorenie
  2. Priority prevencie vyplývajúce zo Sprievodcu školským rokom 2020/21
  3. Preventívny program – Prevencia agresivity a šikanovania na školách 1
  4. Prevencia agresivity a šikanovania na školách - aktivity
  5. Výmena skúseností v oblasti prevencie
  6. Diskusia a záver

 

Lektor: Mgr. Ján Rusnák

 

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.                                      

S pozdravom      

 

                                                                   

                                                                                             PhDr. Beáta Furdová

                                                                                               riaditeľka  CPPPaP