Skip to main content

Pozvánka na pracovné stretnutie

CPPPaP v Trebišove pozýva sociálnych pedagógov ZŠ a SŠ na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční:  

4.12.2020 o 10.00 hod. v CPPPaP v Trebišove

Program:

  1. Otvorenie
  2. Preventívny program – Prevencia agresivity a šikanovania na školách 2
  3. Prevencia agresivity a šikanovania na školách - aktivity
  4. Výmena skúsenosti v oblasti prevencie
  5. Diskusia a záver

 

Lektor: Mgr. Ján Rusnák

 

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.                                                     

S pozdravom      

 

                                                                   

                                                                                             PhDr. Beáta Furdová

                                                                                               riaditeľka  CPPPaP