Skip to main content

Webinár - Téma: Sociálna izolácia - žiak vs. pedagóg

Čas: 14:00
Dátum: 16.02.2021
Cieľová skupina: výchovní poradcovia ZŠ

Zameranie: 

Cieľom webinára je voľný rozhovor o tom, ako prežívame túto neľahkú dobu, s čím máme ťažkosti a naopak, čo nám dodáva silu prekonať rôzne bariéry. Nosnými témami bude: sociálna izolácia v čase pandémie, odolnosť voči záťaži, online výučba. Spoločne si vymeníme názory a spôsoby, ako si udržať psychickú pohodu aj počas tejto náročnej doby. Taktiež si prejdeme, ako vnímajú sociálnu izoláciu žiaci a ako im môžeme v tejto situácii pomôcť my z našej pozície.

Lektorky:

  • Mgr. Anna Jakabová - sociálna pedagogička
  • PhDr. Edina Brekovská - psychologička

Prihlasovanie: https://forms.gle/WmbHufhNT2K7rJqN6

V priebehu dňa 16.02.2021 Vám bude doručený prihlasovací link na e-mail, ktorý ste uviedli v prihlasovacom formulári. WEBINÁR sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Tešíme sa na Vás!