Skip to main content

Webinár - Téma: Narušená komunikačná schopnosť. Rady pre učiteľov a rodičov

  • Čas: 15:00
  • Dátum: 19.02.2021
  • Cieľová skupina: Rodičia detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a učitelia

Zameranie: 

Cieľom webinára je oboznámiť rodičov a učiteľov, čo je narušená komunikačná schopnosť, aké jazykové roviny si dieťa počas vývinu reči rozvíja a aké rečové obdobia u detí prebiehajú. Rozoberieme si najčastejšie sa vyskytujúce narušenia komunikačných schopností v materskej škole a povieme si, čo môže učiteľ v materskej škole, alebo rodič doma v rečovom vývine u dieťaťa sledovať. Na záver preberieme základné pravidlá pri práci s dieťaťom a ukážeme si praktické cvičenia na rozvoj reči.

Lektor:

  • PaedDr. Iveta Fedorko

Prihlasovanie: https://forms.gle/qpVm87h2XJSJWbUWA

Prihlasovací link Vám bude doručený na e-mail, ktorý ste uviedli v prihlasovacom formulári. WEBINÁR sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Tešíme sa na Vás!