Skip to main content

Pracovné stretnutie s riaditeľmi škôl a kariérovým poradcami

Pracovné stretnutie s riaditeľmi škôl a kariérovým poradcami organizovaná MŠVVaM SR – 12.06.2024