„Princíp zajtrajšej radosti“
každý by sa mal na niečo tešiť
/Makarenko/

Každoročne sa na konci roka zamýšľam tak nad všetkým, nad životom, nad hodnotami, nad prítomnosťou, nad ľudskosťou ....a tak. VIAC →

V uplynulom roku sme všetci pocítili svoju nemohúcnosť vo vzťahu k prírode, k vyššej moci, k vyššiemu princípu... Nevieme čo sa deje, zákerná choroba putuje po svete a je všade. Nevyberá si rasu, pohlavie, vek, bohatstvo či chudobu, ani politickú príslušnosť, či vierovyznanie...

My ľudia reagujeme rôzne: Tí čo sú chamtiví sa naďalej obohacujú,
Tí čo sú chrapúni naďalej ubližujú,
Tí čo reptali, reptajú ďalej,
Tí čo sa boja smrti vymýšľajú rôzne konšpiračné teórie o tom, že to, čo sa deje v skutočnosti neexistuje...
Tí čo pomáhali, pomáhajú, zachraňujú životy aj hodnoty ľudskosti.
Tí čo sú pokorní sa stišujú a rozmýšľajú čomu sa majú naučiť, k čomu sa vrátiť, čo zo svojho života vynechať.
Tí čo milovali a rozdávali lásku vo všetkých jej podobách, milujú ďalej.

Najviac mi je ľúto tých, ktorí konajú tak, akoby sa ich večnosť nedotýkala.
V týchto chvíľach si želám, aby všetci moji blízki a všetci ľudia v mojej blízkosti boli medzi tými, čo milujú a sú milovaní, medzi tými, čo zo zlého vyťažia dobro. Že sa posunieme k naozajstným hodnotám a začneme odznova. Možno toto je spôsob ako zvíťaziť a prežiť.

Veľa zdravia, lásky a človečenstva do ďalších dní želáme všetkým Vám, ktorým sú určené tieto riadky...
Aby sme sa mohli spolu tešiť na ZAJTRA :-)

Beáta Furdová a kolektív CPPPaP Trebišov

 

 • Naďalej poskytujeme všetkým klientomporadenského zariadenia odbornú starostlivosť online – telefonicky alebo e-mailom.
 • Sledujte našu web stránku: poradnatrebisov.sk alebo FB stránku: Poradňa Trebišov skupina, kde budú zverejnené aktuálne informácie o organizácii našej práce pri zmene podmienok v súvislosti s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami.

Pokyny organizácie práce s klientmi nájdete tu:

Pedagogicko psychologická poradňa poskytuje odbornú psychologickú a pedagogickú starostlivosť, konzultácie žiakom, rodičom, učiteľom a vychovávateľom materských, základných i stredných škôl.

LOGOPEDICKÉ OKIENKO

PSYCHOLOGICKÉ OKIENKO

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ OKIENKO

AKTUÁLNE !!!

Milí naši klienti, rodičia, pedagógovia a ostatní spolupracovníci centra!

Vláda SR uznesením č. 808 z 31.12.2020 schválila predĺženie núdzového stavu v našej republike a obmedzila slobodu pobytu a pohybu osôb v čase 2. vlny vážnej pandemickej situácie v SR.

Návšteva nášho centra sa momentálne nenachádza ani medzi výnimkami tohto obmedzenia. Školy sú uzatvorené, školské vyučovanie sa plánuje obnoviť postupne.

Klientom, ktorí boli objednaní v tomto čase na našom pracovisku bude umožnené dohodnúť si  náhradný termín alebo aj telefonickú konzultáciu, ak je to pre klienta užitočné a pomáhajúce aj takouto formou.

Všetky zmeny v organizácii našej činnosti, týkajúce sa Vás vážení klienti Vám včas oznámime prostredníctvom nášho webu a Facebookovej stránky.

Naďalej sme tu pre Vás online a na telefóne.

Kontaktovať nás môžete:

 • Web stránka: poradnatrebisov.sk
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. – individuálne a e-mailové kontakty na všetkých odborných zamestnancov
 • Facebook: Poradňa Trebišov Skupina
 • Telefonický kontakt: 0919 077 386 pre individuálnych klientov - kedykoľvek, 0911 371 767 kontakt pre školy a organizácie 056 672 3876 a 056 672 38 50 v pracovnom čase.

Sme tu pre vás  a tešíme sa na každý a akýkoľvek kontakt s Vami,Tím CPPPaP Trebišov

COVID 19
Najnovšie príspevky a oznámenia

OZNAM PRE ŠKOLY

V zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zmien, ako aj o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie GDPR) a taktiež v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zmien Vás upozorňujeme na zmenu v prihláškach o psychologické vyšetrenie detí a žiakov MŠ, ZŠ a SŠ. Nové tlačivá nájdete v priečinku "Na stiahnutie".

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .