Skip to main content

PRE RODIČOV: PRÁCA S DEŤMI DOMA

Edukačné aktivity pre deti predškolského veku a deti so zdravotným postihnutím 3
Edukačné aktivity pre deti predškolského veku a deti so zdravotným postihnutím 2
Pracovný list - hľadanie rýmov
Pracovný list - rovnako znejúce slová s i/y
Pracovný list - určovanie prvej a poslednej hlásky
Užitočné linky na stránky pre rodičov k práci s deťmi v domácom prostredí
Edukačné aktivity pre deti predškolského veku a deti so zdravotným postihnutím
Pracovný list na rozvoj syntaxe
Pracovný list - rozvoj komunikačných schopností u detí
Rozprávka pre deti o drakovi Koroňákovi
Omaľovánkový príbeh pre deti o tom, ako môžeme spoločne poraziť draka Korona
Visual Reading® - program určený pre deti s ťažkosťami pri čítaní
Rady pre rodičov pri učení sa s dieťaťom s poruchou pozornosti ADHD/ADD
Rady pre rodičov pri učení sa doma s dieťaťom so špecifickou poruchou učenia
Orofaciálna a bazálna stimulácia dieťaťa
Pracovný list na rozvoj morfológie
Orientačný test školskej zrelosti pre rodičov
Welcome: Aktivity pre prácu s deťmi so ŠVVP v predškolskom veku a zmapovanie vývinu dieťaťa
11 dobrých rád pre rodičov ako sa učiť s deťmi doma
 
 
Powered by Phoca Download